LMV College and SPIPA host Joint event in Sayla

તા: ૧૯-૭-૨૦૧૬ ના રોજ પૂજ્ય એલ.એમ.વોરા કોલેજ ઓફ આર્ટસ & કોમર્સ-સાયલામાં 'SPIPA' (સરદાર પટેલ લોક પ્રશાસન સંસ્થા-અમદાવાદ) અને જીલ્લા રોજગાર કચેરી-સુરેન્દ્રનગર અંતર્ગત "કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમિનાર" યોજાયો. જેમાં 'સ્પીપા' માંથી ડૉ. રાજેશભાઈ અને રોજગાર કચેરીમાંથી જીલ્લા રોજગાર અધિકારી શ્રી જેઠવા સાહેબ આવ્યા હતા. બંને તજજ્ઞો દ્વારા વિદ્યાર્થિનીઓને સુંદર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું.